CURATE Game / Bronnen / Home page - DigCur

CURATE: The Digital Curator Game is available for download to all Network Members.

Het spel CURATE: The Digital Curator Game kan door alle Leden van het DigCurV Netwerk worden gedownload. Het spel is bedoeld om de spelers te stimuleren zich in te leven in situaties die zich bij digitaliseringsprojecten kunnen voordoen. Zo leren de spelers problemen en uitdagingen het hoofd te bieden die ontstaan wanneer instellingen zich moeten bezighouden met behoud en beheer van digitale collecties.

Log in of Registreer u als Lid van het DigCurV Netwerk. Nieuwe leden ontvangen een e-mail na goedkeuring van hun aanvraag. Vanaf dat moment kan het spelpakket worden gedownload. Het pakket bestaat uit:

 • Een powerpoint Welcome to CURATE (English)
 • Een speelbord (PDF)
 • Spelkaarten (PDF)
 • Over het spel (PDF)
 • Spelregels (PDF)
 • Registratieformulier & Afsluitende vragen (PDF)

We would kindly ask all Network Members who play the game to return completed (anonymous) record sheets to info@digcur-education.org in order to further inform the curriculum framework.

Many thanks for your interest!
The DigCurV Team

 • Welkom bij CURATE
 • Over Het Spel
 • Het Spel Spelen

Game Cards Preview

DigCurV Cards
 • Het is u gelukt financiering te vinden voor het digitaliseren van een deel van de collectie.

  Wat zijn de belangrijkste zaken om over na te denken voordat het project van start gaat?

 • Uw projectbudget is groot genoeg om drie aanvullende krachten in te huren.

  Welke functies vindt u het belangrijkst om te vervullen?

 • Gefeliciteerd! U hebt uw werk uitgevoerd volgens ‘best practices’ en uw content voldoet aan de huidige standaarden en is gearchiveerd.

  De content is beschikbaar voor hergebruik in uw volgende project. Wat zijn daarvan de voordelen en welk van die voordelen is het belangrijkst?

 • Uw organisatie biedt werknemers de mogelijkheid aan om zich professioneel te ontwikkelen en om professionele trainingen te volgen.

  Draagt dit bij aan het behoud van gekwalificeerd personeel? Waarom of waarom niet?

 • U had de kennis en vaardigheden in huis om goede dienstverlening op te zetten en de resultaten van uw project zijn dan ook van hoge kwaliteit.

  Wat zou uw advies zijn aan nieuwe projectleiders van vergelijkbare projecten?

 • Wat zijn volgens u de belangrijkste kwalificaties voor managers die belast zijn met de conservering van digitale collecties en welke training is voor deze manager het belangrijkst?

Prev Next
Caution Cards
 • U moet kiezen of u voor een project gespecialiseerde apparatuur in huis haalt, of dat u het werk uitbesteedt. U moet op zoek naar advies om voor uw project de beste keuze te kunnen maken

  Waar of bij wie probeert u advies in te winnen?

 • Voor uw project moet u een technisch specialist aantrekken om werkzaamheden te verrichten op een terrein waarop u zelf niet goed thuis bent.

  Hoe beoordeelt u of de kandidaten beschikken over de kwalificaties die nodig zijn voor het project?

 • U heeft een advertentie gezet om projectmedewerkers te werven, maar ondanks de economische crisis kunt u niemand aannemen omdat geen van de sollicitanten beschikt over de technische expertise waarnaar u op zoek bent.

  Wat kunt u doen?

 • Het is moeilijk om in het huidige economische klimaat structurele financiering te vinden. Het ziet er naar uit dat het project ophoudt zodra de financiering stopt.

  Wat kunt u doen om de digitale collectie duurzaam te bewaren / te conserveren?

 • In het vijfde jaar van uw digitaliseringsproject ontdekt u dat de archiefstandaard die bij aanvang gangbaar was, nu niet meer algemeen wordt geaccepteerd en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe standaard.

  Wat doet u?

 • U bent projectleider van een project om uw digitale collectie te conserveren en één van gesubsidieerde partners werkt niet mee.

  Hoe gaat u om met deze situatie? Welke stappen kunt u zetten om dit op te lossen?

 • U bent in het derde jaar van een 6 jaar durend project en u heeft net een technisch manager ingehuurd die het, eenmaal in zijn functie, niet eens is met de keuzes van zijn voorgangers.

  Hoe lost u dit meningsverschil op?

 • Het bedrijf dat de in het project gedigitaliseerde collectie online host, is ermee opgehouden.

  Wat moet er gebeuren om de collectie naar een nieuwe provider te migreren?

Prev Next
Danger Cards
 • De eigenaar en de beheerder van de collectie verschillen met elkaar van mening. De eigenaar is bezorgd dat digitalisering de collectie zou kunnen beschadigen.

  Beleg een projectbijeenkomst en sla een beurt over

 • Helaas is uw financiering halverwege het project gestopt.

  Ga terug naar START en begin met het schrijven van een nieuw verzoek om subsidie.

 • Een nieuwe medewerker mist essentiële vaardigheden en in uw budget is geen ruimte voor cursussen.

  Overleg met het hogere management en sla een beurt over.

 • Je personeelsbudget is gekort en je moet een werknemer wegsturen.

  Stuur de medespeler die rechts van u zit terug naar START

 • Uw projectwebsite is gecrasht.

  Sla een beurt over terwijl u het probleem oplost.

 • Uw subsidieaanvraag is afgewezen

  Ga terug naar START

Prev Next

Veel gestelde vragen

Hoe wordt het spel gespeeld?

Informatie over hoe het spel moet worden gespeeld en wat organisatoren moeten doen ter voorbereiding, kunt u vinden in het instructieformulier ‘Over het spel’ (PDF), dat kan worden gedownload.

Hoe kan ik het spel in een training of workshop gebruiken?

Het spel is beschikbaar voor leden van het DigCurV Netwerk. Als u het spel wilt gebruiken, meld u zich dan aan als lid van het netwerk. Daarna kan al het benodigde materiaal worden gedownload.

Wat heb ik aan materiaal nodig?

Om het spel te spelen, moet u de grafische bestanden van het speelbord en de spelkaarten downloaden en naar een Printshop gaan om te vragen of zij het spel voor u kunnen produceren. De PDF’s ‘Over het spel’ en ‘Registratieformulier & Afsluitende vragen’ kunt u ook downloaden, net zoals de powerpointpresentatie in het Engels, die u kunt gebruiken om het spel bij de spelers te introduceren. De PDF ‘Over het spel’ geeft meer informatie over de printspecificaties, afmetingen van kaarten en speelbord en over de benodigde pionnen en dobbelstenen.

Waar moet ik het registratieformulier voor gebruiken?

Het is de bedoeling om op het registratieformulier de belangrijkste thema’s vast te leggen, waarover naar aanleiding van de getrokken spelkaarten (‘DigCurV’ en ‘Voorzichtig…etc.) tijdens het spel wordt gebrainstormd en gediscussieerd. Na afloop van het spel kunnen registratieformulieren (anoniem) eventueel dienen voor het oplossen van specifiek voorkomende problemen.

Met hoeveel personen kan het spel gespeeld worden?

Per spel kunnen er vier tot zes personen meespelen. Een van de spelers krijgt de taak van facilitator. Het is zijn of haar taak om de discussie op gang te brengen en ervoor te zorgen dat alle spelers de kans krijgen om bijdragen te leveren. Er is geen limiet voor het aantal spellen dat naast elkaar kan worden gespeeld.

Hoe lang duurt een spel gemiddeld?

Gemiddeld duurt een spel 45 minuten. De winnaar kan er voor kiezen om opnieuw aan de cyclus te beginnen, of om te stoppen met spelen en te kijken naar hoe de anderen het spel voltooien.

Kan ik het materiaal voor het spel zelf printen?

Om het speelbord goed uit te printen, is een groot-formaat printer nodig die glossy poster papier aankan. Daarom kan het best een printshop worden ingeschakeld. Maar het is ook mogelijk om de spelkaarten en het bord op een standaard A4 printer te printen. Zie ‘Over het spel’ voor meer informatie op dit gebied.

Wat is het verschil tussen de twee spelkaarten ‘Voorzichtig …etc.’ en ‘Gevaar..’?

In de eerste categorie kaarten worden belangrijke zaken aan de orde gesteld waar medewerkers die collecties moeten digitaliseren of digitale collecties beheren mee te maken krijgen. De bedoeling van deze kaarten is om de discussie op gang te brengen en over oplossingen voor die problemen na te denken. In de tweede categorie kaarten worden de spelers geconfronteerd met meer complexe problemen die verband houden met conservering van digitale collecties. Het trekken van deze kaarten kan tot gevolg hebben dat de speler terug moet naar af, of een beurt moet overslaan.

Hoe zit het met copyright en hergebruik?

Het auteursrecht van het spel ligt bij DigCurV. Het spel en alles wat daarbij hoort mag vrij gedeeld worden onder de volgende voorwaarden: DigCurV moet altijd vermeld worden als ontwikkelaar van het spel. Het spel moet gedeeld worden onder dezelfde voorwaarden. Indien u een vertaling van het spel of van het spelmateriaal wilt maken, of ideeën heeft hoe het spel verder ontwikkeld kan worden, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen om toestemming hiervoor te verkrijgen. Bovendien zullen wij u vragen om de herziene versie op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden, beschikbaar te stellen.